OdenseRobotics_1033

Endnu en udenlandsk dronevirksomhed er rykket ind i HCA Airport 

Den amerikanske counterdrone-virksomhed Dedrone etablerer sig med eget kontor i HCA Airport. Samtidig viser lufthavnens 2023-regnskab, at droneaktiviteterne endnu en gang voksede i lufthavnen, der oplever stor interesse for både sit dronetestcenter og sin business park.  

Droneøkosystemet i og omkring HCA Airport tilføres endnu en spændende international aktør. 

Tidligere på året blev det officielt, at den amerikanske dronevirksomhed Thunderstrike Aviation etablerer eget test-, udviklings- og demonstrationscenter i den fynske lufthavn, og nu har endnu en amerikansk virksomhed fået kontor i HCA Airport – også kendt som Hans Christian Andersen Airport.  

Det drejer sig om Dedrone, som er en af verdens førende virksomheder inden for counterdrone-teknologi – det vil sige avancerede teknologier til overvågning af luftrum og beskyttelse mod eksempelvis droner – med aktiviteter i 32 lande på verdensplan. 

”Vi tager det som et kæmpe skulderklap, at en virksomhed af Dedrones kaliber ønsker at blive en del af vores økosystem af virksomheder inden for både bemandet og ubemandet trafik,” siger Hans Okholm Vejrup, CEO i HCA Airport. 

Dedrones kontor i HCA Airport vil ikke være permanent bemandet, men vil blive benyttet af Dedrones medarbejdere i forbindelse med eksempelvis test- og udviklingsopgaver i det nationale dronetestcenter UAS Denmark Test Center, som er beliggende i lufthavnen. 

Droner som vækstområde 

Dedrones og Thunderstrike Aviations indryk kommer i kølvandet på et 2023, hvor antallet af droneoperationer i den fynske lufthavn endnu en gang steg sammenlignet med året før. Således blev det til i alt 4.171 droneoperationer hen over 2023. Tilsvarende bød året på besøg fra flere internationale dronevirksomheder. 

”2023 var helt overordnet et år, hvor vi havde fokus på at videreudvikle især droneområdet og vores business park. Droneområdet er et strategisk indsatsområde for hele Fyn, og vi ser betydelige synergieffekter mellem vores business park og vores testcenter, som begge er vigtige elementer i et økosystem, som skaber lokale vækstarbejdspladser,” siger Hans Okholm Vejrup. 

Aktiviteterne på droneområdet kunne dog ikke til fulde dække nedgangen i antal passagerer, viser HCA Airports nyligt offentliggjorte regnskab for 2023. Således endte årets resultat på  

-12,86 mio. kr. mod -11,38 mio. kr. i 2022. 

Får dispensation fra certificering 

Hans Okholm Vejrup forventer, at både droneområdet og business parken vil vækste yderligere i 2024. Derimod holdes passagerantallet helt efter planen på det nuværende niveau. Det på trods af, at de afviklede charterrejser i 2023 alle var udsolgte fra rejsearrangørernes side. 

Status quo i passagertallet skyldes helt lavpraktisk, at lufthavnen i henhold til en aktuel dispensation fra Trafikstyrelsen højst må have et årligt passagerantal på 10.000 passagerer. Dispensationen gør, at HCA Airport kan drives i henhold til et dansk regelsæt i stedet for at være underlagt et EU-regelsæt.

HCA Airport vil fortsat være compliant i henhold til de gældende nationale og internationale luftfartsregler, understreger Hans Okholm Vejrup. Men dispensationen forudsætter, at lufthavnens årlige passagerantal ikke overstiger 10.000 passager. 

”Vi har vurderet, at det pt. er den bedste løsning for HCA Airport. Vi kan inden for rammerne af de 10.000 passager fortsat udvikle den bemandede lufttrafik som forretningsområde, og vi er fortsat en fuldt complaint international lufthavn i forhold til regler og flysikkerhed. Men vi undgår fordyrende omkostninger til en EU-certificering og vedligeholdelse af denne certificering, fordi vi holder passagertallet under de 10.000 om året,” forklarer Hans Okholm Vejrup. 

 

Del denne nyhed

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her og modtag seneste nyheder, inspiration til rejser, rejsetips og meget mere fra HCA Airport.