Organisation

Hans Christian Andersen
Airports organisation

Hans Christian Andersen Airport P/S er i 2018 omdannet fra et s.m.b.a. til et P/S ejet af Odense og Nordfyns Kommuner.

Ejerne har valgt en bestyrelse, hvis sammensætning er:

Direktion:

Hans Okholm Vejrup

Direktør, Hans Christian Andersen Airport

Bestyrelse:

Kim Kenlev (formand)

Direktør, Kim Kenlev Holding

Helge Munk (medlem)

Direktør, Helge Munk Holding

Carsten Aa (medlem)

Direktør, Odense Havn

Hvor skal din næste rejse gå hen? Bestil den nu.