Forsvarsministeriet etablerer kompetencecenter for mindre droner

Droneområdet er i hastig udvikling, og særligt mindre droner finder større og større anvendelser i Forsvarsministeriets koncern. Nu opretter Forsvarsministeriet et koncernfælles kompetencecenter for mindre droner ved HCA Airport, som fremadrettet forventes at uddanne 100-150 droneoperatører årligt. Centret skal skabe sammenhæng mellem de mindre dronekapaciteter, som indkøbes og anvendes i koncernen samt ensrette den indledende […]